Hoofdluisprotocol
 

Doel van dit protocol is om in samenwerking met alle ouders en de school:
 1. hoofdluis vroegtijdig te signaleren
 2. wanneer hoofdluis zich voordoet, verdere verspreiding te voorkomen
 3. hoofdluis effectief te bestrijden.

Hoe te handelen indien er hoofdluis is gesignaleerd:
 1. Melding van hoofdluis. 
  Ouder meldt aan een van de hoofdluis co÷rdinatoren indien bij het kind hoofdluis is gesignaleerd (ook al is het er maar ÚÚn, deze moet ergens vandaan komen, wellicht van een ander schoolkind).
 2. Informatie naar de ouders.
  De school brengt de ouders van alle kinderen uit betreffende groep op de hoogte door brief te verspreiden.
 3. Controle.
  Controle op school volgt, bij besmetting krijgen de kinderen een brief mee voor nacontrole.
 4. Nacontrole.
  Indien bij de hoofdluiscontrole bij kinderen hoofdluis worden aangetroffen zal er na twee weken een nacontrole uitgevoerd worden. Bij deze nacontrole worden alle kinderen opnieuw gecontroleerd.
 5. Extra nacontrole.
  Na de nacontrole vindt er bij hardnekkige hoofdluis nog een extra nacontrole plaats.
Wanneer controleren?
Structureel
 1. Door de ouders thuis. Zij zijn verantwoordelijk voor de lichaamshygiŰne van het kind. Het is wenselijk dat de ouders de kinderen wekelijks op hoofdluis controleren.
 2. Op school, door een ouderwerkgroep die de kinderen regelmatig op hoofdluis controleert. Een dergelijke controle werkt preventief. Ouders worden gestimuleerd om thuis te controleren. Als er hoofdluis of neetjes gesignaleerd worden kan snel behandeld worden. Hoofdluiscontroles worden na iedere vakantie op woensdagochtend op school gedaan.
Incidenteel
 1. Als er hoofdluis is geconstateerd. 
  Punten 1 t/m 4 van hoe te handelen indien er hoofdluis is gesignaleerd.
  De incidentele hoofdluiscontrole zal worden uitgevoerd indien er in ÚÚn klas bij een kind hoofdluis is geconstateerd. De betreffende klas zal gecontroleerd worden.

Hoe te controleren?
Indien er een controle gaat plaatsvinden, dienen de ouders van te voren, middels een briefje hierover ge´nformeerd te worden, mits het de gewone controle na een vakantie is. Het is handig om de kinderen klassikaal te controleren.
Het beste is een controle op de hoofdhuid uit te voeren. Vooral zal de hoofdhuid achter de oren, in de nek en onder de pony gecontroleerd worden.
Er wordt gecontroleerd zonder hulpmiddelen, via de handen en nagels kun je luizen en neten niet overbrengen.
Indien bij een hoofdluiscontrole blijkt dat een kind hoofdluis heeft, zal door betreffende hoofdluis co÷rdinator contact opgenomen worden met de ouders om het kind zo spoedig mogelijk te laten behandelen. Dit om verdere verspreiding tegen te gaan.

Privacy
Het is van groot belang dat de privacy van een ieder gewaarborgd blijft, daarom zullen de gegevens die naar voren komen bij de hoofdluiscontrole vertrouwelijk behandeld worden. Middels klassenlijsten kunnen de bevindingen van wel of geen hoofdluis of neten genoteerd worden, zodat de verkregen informatie niet bij de kinderen bekend wordt. De ouders van het kind waarbij hoofdluis is gesignaleerd, zullen hiervan op de hoogte worden gebracht. Blijkt de besmetting steeds bij een bepaald kind vandaan te komen, dan kan er een beroep gedaan worden op de sociaal verpleegkundige van de GGD die met de betreffende ouders een gesprek aangaat en ondersteuning geeft om het hoofdluisprobleem op te lossen.

Voordat de ouderwerkgroep in actie komt is het wenselijk dat de kinderen ge´nformeerd worden over wat er gaat gebeuren bij de controle en over hoofdluis in het algemeen. Dit kan door middel van videoband, boekjes en folders over hoofdluis.

Wat doet de school?
De hoofdluis co÷rdinator reageert meteen bij melding van besmetting en zorgt voor een klassikale controle.

Bij besmetting tijdens de gewone controlebeurten ligt de hoofdluis co÷rdinator de betreffende ouders in , zodat ouders meteen met behandeling kunnen starten.

De co÷rdinator stelt open vragen, Wist u dat? Heeft u behandeld? Waarmee? Wanneer?Na twee weken volgt er een nacontrole , is er bij deze  nacontrole nog steeds besmetting dan wordt door de directie van school de GGD ingelicht. De GGD neemt vervolgens contact op met de betreffend ouders en kijkt of zij iets voor hen kan betekenen.

Hoe te behandelen bij besmetting hoofdluis?
Betreffende leerling gebruikt meteen een hoofdluiscapeje om verdere besmetting te voorkomen, zeker op school maar thuis ook niet onverstandig.
Controleer het hele gezin op luizen en neetjes,Behandel alleen de gezinsleden die luizen en/of neetjes hebben.

Adviseer altijd een lotion (Prioderm) en 14 dagen lang dagelijks kammen met de luizenkam 2 tot 3 x daags. Herhaal de behandeling na 8 dagen met hetzelfde hoofdluismiddel om een optimaal effect te bereiken en herhaal opnieuw alle maatregelen.
Om de neten te verwijderen moet het haar gekamd worden met de Nisskakam , er is ook een speciale crŔmespoeling in de handel die de lijmstof oplost waarmee de neet vastkleeft aan het haar (Neetex of Priolox) Het is een hulpmiddel bij het uitkammen van de neten, hiervoor kan ook een mengsel van 2 delen water en 1deel natuurazijn gebruikt worden.

Om opnieuw besmetting te voorkomen moeten alle tot 48 uur voor de behandeling gebruikte kleding, nachtkleding, verkleedkleding, sportkleding, beddengoed, jassen, dassen, mutsen, petten, capes en overige hoofddeksels, kammen en eventuele knuffels gewassen worden op 60C.

Wat niet gewassen kan worden kan men stomen, 48 uur buiten luchten, 24 uur in de diepvries (-18C) leggen of 2 dagen in een afgesloten zak op kamertemperatuur bewaren. Daarna zijn luizen en neten dood.
Klop of borstel de spullen goed uit. Stoffen banken en autobekleding goed stofzuigen en behandelen met Para-speciaal spray. Kammen en borstels goed schoonmaken en de luizen en netenkam goed schoonmaken door de kam 1 uur te laten weken in de lotion, te wassen in een afwasmachine op 60C, te desinfecteren met 70% alcohol of 30 minuten in een hete wasdroger.
Niet zwemmen in chloorwater tijdens de behandeling gedurende 2 weken want chloor verminderd de werking van de lotion.

Opzetten ouderwerkgroep.
Bij het opzetten van een ouderwerkgroep is het belangrijk dat er ouders met enige autoriteit, bijvoorbeeld vanuit een medische achtergrond in het team betrokken worden. Belangrijk is dat de privacy gewaarborgd blijft. Voor de continu´teit is het wenselijk als de ouderwerkgroep uit 6 of 7 ouders bestaat. Nieuwe ouders krijgen instructie van de meest ervaren ouders en worden ondersteund door de GGD contactpersoon.

Tevens is het wenselijk ÚÚn aanspreekpunt op school te hebben en dat deze persoon ook de brieven doet uitgaan. Eventueel 1 persoon voor bovenbouw en 1 voor onderbouw, mits goede samenwerking onderling.

Verantwoordelijkheid.
Naar de ouders toe moet echter duidelijk zijn dat zij verantwoordelijk blijven voor de hygiŰne van hun kind en dat dit niet bij de school ligt. Ook al wordt er op school gecontroleerd, dit geeft geen garantie dat er echt geen hoofdluis is. Daarom is het belangrijk dat de ouders zeer regelmatig, wekelijks, hun kind controleren op hoofdluis. Ook wordt u geacht altijd preventief een hoofdluiscape te gebruiken.

Hoofdluis co÷rdinatoren:
 Onderbouw:  Marjan Vosselman
 Bovenbouw:  Miranda Swinkels

 De GGD blijft op de achtergrond aanwezig. Zijn er vragen, problemen, klachten enz. kunt u contact opnemen met de GGD.


Afspraken hoofdluisbestrijding Gerardusschool
 
Omdat hoofdluis op veel scholen een hardnekkig probleem is, hebben de meeste Deurnese basisscholen een protocol opgesteld ter bestrijding en voorkoming van hoofdluis. 
 
Hieronder treft u de belangrijkste afspraken uit dit protocol:
 
-  Alle kinderen krijgen van de school een luizenzak en gebruiken deze voor het opbergen van jas,
   handschoenen e.d.
-  Bij verlies en onnodige slijtage kopen ouders een nieuwe luizenzak bij de bouwco÷rdinatoren
-  Alle kinderen worden op school na iedere vakantie gecontroleerd.
-  Dit gebeurt door een aantal vrijwillige ouders die hiervoor ge´nstrueerd zijn door de GGD.
-  Controle gebeurt buiten de klas, in een aparte ruimte.
-  De directie rapporteert telefonisch direct aan de betrokken ouders.
-  Alle leerlingen van de "besmette" groep krijgen een brief mee.
-  Na twee weken wordt de "besmette groep" opnieuw gecontroleerd.
-  Bij hardnekkige hoofdluis volgt er een derde nacontrole.
-  Wanneer ouders tussentijds constateren dat hun kind(eren) hoofdluis hebben, melden ze dit  
   altijd aan de leerkracht.
-  Zo spoedig mogelijk na deze melding worden de groep(en) van de betreffende kinderen
   gecontroleerd en treedt het protocol in werking.
-  Bij hardnekkige "besmetting" zullen de jeugdgezondheidszorg en de leerplicht-ambtenaar
   ingeschakeld worden voor hulp en advies.
 
De data voor de hoofdluiscontrole staan op de schoolkalender.

We willen u vragen de haren van de kinderen vooraf te wassen en geen vlechtjes of staartjes in de haren te doen. Ook geen gel.
De namen van de co÷rdinatoren staan in de schoolkalender/informatiegids.
Indien u mee wilt helpen bij de controle, kunt u zich bij hen aanmelden.