Verkeer in de praktijk

Onze school heeft al vele jaren het Brabants Verkeerveiligheidslabel (BVL) toegekend gekregen.
Daar zijn we heel trots op. Het betekent dat wij als school, samen met de ouders en de hele wijk, constant de verkeersveiligheid scherp in het oog houden. 
We doen dit, naast de reguliere verkeerslessen, door bijvoorbeeld ieder jaar een verkeersweek te organiseren, autoloze woensdagen te plannen en verkeersafspraken rondom het halen en brengen van kinderen te maken.
Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of we ook nog wel daadwerkelijk aan alle voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het BVL.

Verkeersweek
In de verkeersweek doen we allerlei extra activiteiten m.b.t. het verkeer. Zo fietsen we dan een parcours dat uitgezet is op de speelplaats en gaan we te voet of met de fiets de wijk in om knelpunten te bekijken. Verder komt er vaak een groot voertuig naar het schoolplein zodat we de kinderen uit kunnen leggen van de 'dode hoek' inhoudt. Af en toe mogen doen we ook nog mee aan Streetwise van de ANWB. 

Autoloze woensdagen
Op de kalender staan een aantal autoloze woensdagen vermeld. Het is de bedoeling dat iedereen die dagen te voet of op de fiets naar school toe komt. Dit om iedereen er van bewust te maken dat je helemaal niet altijd met de auto naar school hoeft te komen. 
De data staan in de schoolkalender vermeld.

Verkeersafspraken rondom de school
We hebben een aantal afspraken gemaakt om de situatie rondom de school zo veilig mogelijk te houden. Kijk hier wat die afspraken zijn.

Verkeersouders
ALs BVL-school vinden wij de betrokkenheid van ouders bij het verkeersonderwijs op school en de verkeersveiligheid rond de school van groot belang. Daarom hebben wij twee verkeersouders die op allerlei manieren deze betrokkenheid proberen te vergroten.
Dit schooljaar zijn dat Carla Oosterveen en Bianca Bladder.
Volgend schooljaar zullen zij het stokje overdragen aan Anita Kuijpers en Wendy de Wit, die dit jaar alvast 'meelopen' om zich in te werken in de materie.       

Verkeersbrigade Milhezerweg
Voor het veilig overzetten van de kinderen is er een brigadierspost op de Milhezerweg. De verkeersbrigadiers zijn erg belangrijk voor onze kinderen. Een groot aantal vrijwilligers zet zich in als brigadier. Daarvoor zijn wij hen zeer erkentelijk.
Er is echter altijd een tekort aan brigadiers, dus mocht u willen helpen dan kunt u zich aanmelden bij Hanneke Oomkes of Anja Verhees van de verkeersbrigade Milhezerweg via het mailadres
brigademilhezerweg@hotmail.com.