Medezeggenschapsraad

Wat is een medezeggenschapsraad (MR)? 
Medezeggenschap (inspraak) van personeel en ouders is bij wet geregeld. Zo heeft de MR niet alleen een adviserende rol maar ook instemmingsrecht. We adviseren op het gebied van bijvoorbeeld beleid, onderwijsvormen, schoolbudget, ARBO en veiligheid op school. We komen circa 6 keer per jaar bij elkaar.

Waarom is een MR belangrijk ?
Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en ideeŽn van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders als leerkrachten in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen.

Samenstelling MR op de Gerardusschool 2017-2018
Oudergeleding            Marcel Koppens en Veroniek Hoogendoorn
Personeelsgeleding    Jeannette van Deursen en Monique Hoogers