Internet protocol van de Gerardusschool 

 Je mag alleen internetten als je daarvoor toestemming krijgt van je meester of juf!! Daarbij gelden de volgende afspraken:
 •  Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet zoals: je achternaam,  adres en telefoonnummer, het werkadres en telefoonnummer van je ouders  of het adres van je school zonder toestemming van je ouders/meester of juf.  Je spreekt dus ook nooit met iemand af die je “online” op Internet hebt.
 • Verstuur nooit een foto of iets anders van jezelf per e-mail zonder toestemming van je meester of juf. 
 • Bij gebruik van een zoekmachine gebruik je normale woorden (zoektermen). Je zoekt geen woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, seks,  geweld of discriminatie. Bij twijfel overleg je met de meester of juf.
 • Kom je per ongeluk op een “foute” site of ergens waar je je onprettig bij voelt, zeg het gewoon tegen je leerkracht. Dit kan gebeuren.
 • Internet en e-mail worden niet gebruikt om anderen te pesten.
 • Bestanden van Internet naar je eigen computer halen heet downloaden. Op vragen om te "downloaden" is het antwoord altijd nee. Je mag dus geen bestanden downloaden. Als je twijfelt overleg je met je meester of juf.
 • Chatten is op school altijd verboden. We gebruiken ook geen programma’s zoals msn, twitter, facebook en hotmail.
 •  Je hebt respect voor iemands privacy. Je hebt dus niets te zoeken in bestanden of gegevens die niet van jou zijn.
 •  Alle sites die je opent worden geregistreerd. 
 Doelbewust misbruik maken van dit protocol heeft tot gevolg, dat:
 • je voor de duur van een maand geen gebruik meer mag maken van een computer. Jouw e-mailadres en gebruikersnaam zullen verwijderd worden.
 • je ouders zullen hierover worden ingelicht.